Category Archives: Y Tế Tại Nhà

Y tế tại nhà có lợi gì

Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, thực hiện y lệnh tiêm truyền sau khi ra viện đã và đang phát triển trên địa bàn Hà Nội, góp phần giải quyết sự quá tải bệnh viện. Nhận tiêm bắp, tiêm tĩnh … Continue reading

Posted in Y Tế Tại Nhà | Leave a comment